היכן למצוא את מוצרי דשנית?

שתלנו את המוצרים שלנו במשתלות ומרכזי גינון בכל רחבי הארץ.
אתם רק צריכים להגיע ולקטוף אותם בדרך הביתה. הגינה שלכם תודה לכם.