כל בו לחקלאי

רשימת הסניפים:
איזור התעשייה הדרומי אשקלון: 073-2474608
חצב: 08-8693748
ערוגות: 08-8580120
שדה משה: 08-6847565
נתיב העשרה: 08-6610089
נוגה: 08-6849101
חנות אשקלון: 08-6754152
תלמי יוסף: 08-9965666
קדש ברנע: 08-6554473

 

תגובות סגורות