גודל השק:
1 קוב
1.5 קוב

חמרה נטו

החמרה היא אדמה שצבעה חום-אדום עשירה בתחמוצות ברזל.
מגיע גם ב: שק ענק תפזורת
הכנת שטח לפני שתילה
שתילת דשא
שתילת עצים ושיחים
שתילת גינות נוי
שתילת דשא חדש: פזרו בשכבה אחידה את תכולת השק, יישרו את השטח וקיבעו שיפועי ניקוז.
מומלץ להעשיר את האדמה בביו - קומפוסט בין 10-20 ליטר למ"ר.
שתילת עצים ושיחים: לאחר חפירת בור השתילה ומיקום השתיל בבור, יש למלא את הבור בחמרה נטו ולהשקות.
החמרה היא אדמה שצבעה חום-אדום עשירה בתחמוצות ברזל על שום מרקמה החולי היא מאווררת ומנקזת היטב – תכונות שהופכות אותה למצע פורה ונוח מאוד לגידולים שונים.
למה זה טוב
הכנת שטח לפני שתילה
שתילת דשא
שתילת עצים ושיחים
שתילת גינות נוי
איך משתמשים
שתילת דשא חדש: פזרו בשכבה אחידה את תכולת השק, יישרו את השטח וקיבעו שיפועי ניקוז.
מומלץ להעשיר את האדמה בביו - קומפוסט בין 10-20 ליטר למ"ר.
שתילת עצים ושיחים: לאחר חפירת בור השתילה ומיקום השתיל בבור, יש למלא את הבור בחמרה נטו ולהשקות.
יתרונות
החמרה היא אדמה שצבעה חום-אדום עשירה בתחמוצות ברזל על שום מרקמה החולי היא מאווררת ומנקזת היטב – תכונות שהופכות אותה למצע פורה ונוח מאוד לגידולים שונים.
dshanitArtboard 30product