גודל השק:
40 יח'

אבן מדרך גלבוע

אבן מדרך טבעית, מנוסרת מסלע גלבוע.
מגיע גם ב:
משמש ליצירת שבילים להליכה ולדריכה בגן הנוי.
שטח החיפוי: 5 שקים של 20 ק"ג ל-1 מ"ר.
משמש כמשטח ריצוף ודריכה לגן הנוי.
למה זה טוב
משמש ליצירת שבילים להליכה ולדריכה בגן הנוי.
איך משתמשים
שטח החיפוי: 5 שקים של 20 ק"ג ל-1 מ"ר.
יתרונות
משמש כמשטח ריצוף ודריכה לגן הנוי.
dshanitArtboard 30product