תערובת Green Mix

מגוון שימושים:
ערוגות שתילה
צמחי תבלין וצמחי העונה
אדניות חוץ ומיכלים גדולים
המלצות ויישומים:
שתילת צמח חדש: הניחו את השתיל במרכז האדנית
החדשה. הוסיפו לאדנית כמות מתאימה של מצע מקצועי
מסדרת Garden Mix של דשנית, כך שימלא את כל נפח
האדנית. השאירו מרווח ללא מצע בעומק של כ-1.5 ס"מ
בחלקה העליון של האדנית. הדקו ויצבו את השתיל לתוך
המצע באדנית החדשה.
העתקת צמח: בעציץ חדש מלא שכבה של מצע
מקצועי מסדרת Garden Mix של דשנית, בזהירות,
הוציאו את השתיל מהעציץ הישן ושימו לב לא לגרום
נזק לשורשי הצמח.
השקיה: הוסיפו מים בכמות מתאימה ובאיטיות,
עד שהמים יגרו מחורי הניקוז בתחתית העציץ.
  • שתילה
  • ליטר / ק'ג
  • קוב / טון
  • תפזורת

תגובות סגורות