דשנית אורגני Deshanit Organic

אומרים שהזבל של אחד הוא הזהב של האחר…

השנה היא 1965. שלום גמליאל, מהמושבה באר יעקב, מגלה את הפוטנציאל של הזבל המצטבר ברפתות ובלולים של המשקים באזור וכך מתחיל להעביר אותו, כחומר זיבול לחקלאים בסביבה. שנה לאחר מכן הוא קונה טרקטור צהוב קטן ומתחיל לייצר קומפוסט איכותי באמצעות ערבוב של מספר סוגי זבלים, אותו הוא מוכר, מדלת לדלת, למשקים חקלאיים של אזור השפלה.