בזלת גן גולן

בזלת גרוסה, משמשת לחיפוי הגינה ולסינון אנרטי של בריכות נוי ובריכות שחייה ביולוגיות.